Życie seksualne gupików

Nie jest żadną niespodzianką, że w procesach ewolucyjnych wielkie znaczenie mają cechy i zachowania związane bezpośrednio z rozrodem. Ten schemat ewolucyjny określa się pojemnym terminem „dobór płciowy”. W skrócie, rzecz polega na sprzężeniu jakiejś cechy z gatunkowo pojmowaną atrakcyjnością seksualną, przy czym ta cecha jest sama w sobie neutralna, lub nawet obniżająca zdolność przeżycia, a jednak podnosi znacząco sukces reprodukcyjny.

Bywa także, że cecha podlegająca doborowi płciowemu ma pozytywną wartość selekcyjną, czego przykładem jest ludzki mózg. Tak przynajmniej uważają niektórzy antropolodzy, głosząc, że zwiększanie kompetencji umysłowych sprzyjało nie tylko przeżyciu, ale podnoszeniu statusu w grupie i co za tym idzie większemu powodzeniu u płci przeciwnej. Mózg gra rolę w procesach doboru płciowego także u ryb, chociaż połączenie jest cokolwiek zaskakujące. Sprawa dotyczy ryb piękniczkowatych, czyli popularnych gupików, molinezji, mieczyków oraz gambuzji pospolitej. Te gatunki są jajożyworodne i rozmnażają się przez cały rok. Mówiąc bez ogródek – samce obsesyjnie starają się zapłodnić jak największą liczbę samic. Do tego celu służy im przekształcona w rurkę para płetw odbytowych, tzw. gonopodium. Tymczasem samice starają się ustrzec przed nachalnymi zalotami, co w kontekście doboru płciowego daje pozytywne sprzężenie ze zwinnością. W tej zabawie w „łapać króliczka” liczy się także coś jeszcze – mianowicie długość (a jednak!) gonopodium.

W eksperymencie przeprowadzonym przez zoologów z Uniwersytetów w Sztokholmie i australijskim Canberra, przeprowadzono przez wiele pokoleń selekcję samców pod kątem długości gonopodiów. W każdym pokoleniu dzielono samce na grupy z najkrótszymi i najdłuższymi gonopodiami. Okazało się, że samice z grupy, w której były lepiej wyposażone samce, miały większe mózgi niż w grupie porównawczej. Nie zaobserwowano przy tym różnic w średniej wielkości mózgu wśród samców z obu grup. Pokazuje to, że ucieczka przed nachalnym absztyfikantem wymaga więcej sprytu niż samczy pościg za pokusą nie do odparcia.

Poecilia reticulata hristo Hrlslow
Jedna z hodowlanych odmian gupika – samiec. Zdjęcie znalezione w pinterest.

Nie chciałbym jednak wywołać wrażenia, że piękniczkowate realizują strategię rozrodczą wyłącznie na zasadzie gwałtu. Samice dokonują wyborów według określonego klucza. Potencjalny partner musi wykonać poprawnie i z werwą specjalny taniec, prezentując wygięte w łuk ciało z rozpostartymi wszystkimi płetwami i podrygując, opływać wybrankę. To daje samicy możliwość oceny kondycji i kolorystyki zalotnika. Przyjrzyjmy się gupikom. Akwarystom udało się wyhodować wiele barwnych odmian tych rybek, jednak najbardziej atrakcyjne dla samic są te samce, które mają dużo koloru pomarańczowego, wzmocnionego przez kontrastowe plamki. Wykazano też w innym eksperymencie, że samice obdarzone mniejszymi mózgami nie zawracały sobie głowy wybieraniem partnera. W eksperymentach, w których łączono samice z samcami wybarwionymi w różnym stopniu, zaobserwowano, że jeżeli samica dopuści samca wybarwionego, to kolejny amant (gupiki są bardzo wyzwolonymi rybkami) powinien być przynajmniej tak samo wybarwiony, jeśli chce liczyć na udaną randkę. Wyobraźcie sobie – ktoś siedział przed akwarium i rejestrował setki razy która rybka z którą, oraz przez ile czasu. Taki eksperyment miałby nikłą wartość naukową, gdyby nie druga jego część, polegająca na eksponowaniu samic na niskie stężenia Trenbolonu. Ten steryd anaboliczny zrobił „karierę” w klubach kulturystycznych i pośród hodowców zwierząt rzeźnych. Dziś jego użycie inne niż w praktyce klinicznej jest w wielu krajach zakazane. Lek ten został wybrany do eksperymentu jako reprezentant całej grupy sterydów, które trafiają do ekosystemów wraz ze ściekami. Obecność tych substancji skutkuje ograniczeniem płodności, zaburzeniami rozwoju gonad, a nawet zmianą płci samic u tych gatunków ryb, które nie mają transseksualizmu w zwyczaju. W układzie eksperymentalnym samice gupików przebywały przez 21 dni w wodzie z Trenbolonem w koncentracji 2ng/l. (dwa gramy na kilkaset basenów olimpijskich). Ryby potraktowane w ten sposób nie miały ochoty na seks. Spędzały z samcami dwukrotnie mniej czasu i nie robiło im żadnej różnicy, czy amant jest pomarańczowy, czy też nie. Zastosowane w eksperymencie stężenie sterydu było zbliżone do tego, jakie spotyka się w zanieczyszczonych ściekami komunalnymi naturalnych zbiornikach. Niestety, eliminacja tego typu zanieczyszczeń, i mam na myśli wszelkie leki, jest niezwykle trudna.

Zdjęcie w nagłówku przedstawia samca i samicę gupików w kolorystyce “dzikiej”. Zdjęcie pochodzi z Wikimedia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawie_oczko

Buechel S. D. i inni: Artificial selection on male genitalia length alters female brain size; Proceedings of the Royal Society 2016; DOI: 10.1098/rspb.2016.1796

Tomkins P. i inni: An endocrine-disrupting agricultural contaminant impacts sequential female mate choice in fish; Environmental Pollution 2018

Akiho Ida i Kenji Karino: Changes in Mate Preferences by Female Guppies: Effects of Male Phenotypes and Female Age; Zoological Science 2017

Corral-López A. i inni: Female brain size affects the assessment of male attractiveness during mate choice; Science Advances 2017

Advertisements

Najciemniejsze miejsce na Ziemi

Przypominam wpis ze stycznia 2015 roku.

I nawet nie chodzi o to, że nie dociera tam światło, bo jest równie ciemno co w jaskiniach czy w oceanicznym abysalu. Rzecz w tym, że aby z tego miejsca dopłynąć do pierwszego promyka światła należy pokonać 850km oceanicznej toni, albo przewiercić się przez ¾ kilometra antarktycznego lodu. Taka bowiem jest grubość lodowca szelfowego Rossa, który na południe od Nowej Zelandii pokrywa powierzchnię Oceanu Południowego na obszarze porównywalnym do Hiszpanii i uwalnia góry lodowe nawet wielkości Cypru. Otóż badacze postanowili przekonać się jak gruby jest ten lód i oszacować tempo topnienia od spodu, które jest o tyle niebezpieczne, że przyspiesza zsuwanie się lodu z przyległego rejonu Antarktydy. Gdy już przewiercili się przez niemal 800 metrów lodowca, kamery zdalnie kierowanego batyskafu przekazały obraz podmorskiej pustyni. Zaraz… proszę wyostrzyć obraz…  wielkooka, przezroczysta rybka kilkunastocentymetrowej długości z zaciekawieniem i niedowierzaniem przyglądała się aparatowi. W ciągu dnia napotkano jeszcze kilkadziesiąt ryb tego i dwóch innych gatunków, jak również krewetkowate skorupiaki i kilka innych bezkręgowców. Wszyscy naukowcy marznący na powierzchni lądolodu spodziewali się ekosystemów o charakterze mikrobiologicznym z uwagi na znikomy dopływ życiodajnych składników, którymi mogłyby żywić się zwierzęta. Modele prądów oceanicznych w tym rejonie pozwalają przypuszczać, że woda z naświetlonej części Oceanu dociera tam przez około 7 lat, więc powinna być bardzo dobrze wyczyszczona z wszelkich smakowitości. Tymczasem dopływ materii uwalnianej przez lód okazuje się wystarczający dla podtrzymania tam ekosystemu.

Życie to jednak twardziel.

wiercenie
Ilustracja pokazuje miejsce gdzie dokonano wiercenia. Długość lodowca szelfowego bez zachowania skali. 

 

Aż dziwne, że zespół geofizyków, glacjologów i mikrobiologów do dziś nie opublikował tej ichtiologicznej rewelacji. Doniesienia o tych rybach znalazły się jedynie w serwisach popularnonaukowych takich jak Scientific American, Livescience, National Geographic, z których czerpałem informacje.

 

Badania były prowadzone w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego The Whillans Ice Stream Subglacial Access Research Drilling (WISSARD). Stamtąd pochodzą ilustracje. http://www.wissard.org

 

 

Big Data

Przedstawiam garść informacji o ewolucji pielęgnic afrykańskich, zwanych pyszczakami. Notka powstała przez połączenie i edycję notek sprzed roku i dwóch lat.

Narzędzia pracy genetyków zmieniają się w tempie trudnym do pojęcia dla osób nie związanych z profesją. Pierwsze sekwencjonowanie ludzkiego genomu trwało 13 lat i pochłonęło kilkaset milionów dolarów dla surowych odczytów, a według maksymalnej wyceny – miliard $ dla uzyskania kompletnego wyniku w 2006 roku. Dziś dla takiego projektu czas liczy się w tygodniach, a wydatek sięga rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że wszyscy badacze korzystają z tych technik, zawalając dyski terabajtami danych, a zajmujące całe hale klastry komputerowe składają i porównują otrzymane sekwencje dla najrozmaitszych gatunków zwierząt i roślin. Nazwa tego typu badań jest bardzo dosłowna: „Big Data”. Takie studium zmienności setek osobników danego gatunku czy grupy gatunków otwiera nowe obszary wiedzy zarówno o sposobie działania organizmów, jak i o procesach ewolucyjnych. Bywa, że ktoś powie „ta odmienność pojawiła się w populacji jakieś 5000 lat temu, dzięki przypadkowemu przeniesieniu migranta z tego-a-tego odległego miejsca” – i nie jest to anegdota ani czcza spekulacja.

 

Wyniki takich badań genomu dla afrykańskich pielęgnic ukazały się w topowym czasopiśmie Nature przed rokiem. Big Data w tym przypadku nie odnosi się do sekwencjonowania całych genomów, ale do kilku milionów nukleotydów w wybranych miejscach genomu 100 gatunków tych ryb, z których każdy reprezentowany był przez kilkadziesiąt osobników. Projekt miał wyjaśnić mechanizm spektakularnej radiacji ewolucyjnej afrykańskich pielęgnic, która w ciągu niecałych 200 tysięcy lat wygenerowała setki gatunków.

MalawiCichlidPoster chilidexpress
Oba plakaty pochodzą ze strony chilidexpress.com
LakeTanganiykaPoster
Oba plakaty pochodzą ze strony chilidexpress.com

Continue reading “Big Data”

W zmarzlinie arktycznej czyha wiele zagrożeń.

Uprzejmie donoszę za magazynem Science, że Arktyka jest tykającą i uzbrojona bombą zegarową. Być może słyszeliście o ogromnej ilości związków węgla (50 miliardów ton), które roślinność magazynowała przez tysiąclecia pod postacią pokładów torfu. Te złoża wobec topnienia wiecznej zmarzliny zaczynają dzięki bakteriom wydzielać ogromne ilości CO oraz metanu, jednego z najsroższych gazów cieplarnianych. Wyliczono, że arktyczna emisja metanu przekracza pół kilograma na hektar w ciągu ciepłego dnia.  Powierzchnia lądowa Arktyki, nie licząc Grenlandii to jakieś 800mln hektarów.

Niespełna miesiąc temu, w Geophysical Research Letters ukazał się artykuł opisujący inne zagrożenie. Międzynarodowy zespół naukowców określił w tym artykule ilość zmagazynowanej w wiecznej zmarzlinie rtęci. Wynik jest oszałamiający – ponad 1,5 miliona ton. Nic wam to nie mówi? Jak określili badacze, jest to dwukrotnie więcej niż w pozostałych glebach na Ziemi, w atmosferze i w morzach. Dziennikarz z Washington Post obliczył, że taka ilość metalicznej rtęci wypełniłaby 50 basenów olimpijskich.

Tymczasem obecnie zasięg lodu morskiego w Arktyce, określony jako powierzchnia Oceanu pokryta przynajmniej w 15% lodem, osiągnął rekord w historii pomiarów satelitarnych i jest niższy o 1,3 mln km2 od średniej z lat 1981 – 2010. Ten ubytek czterokrotnie przekracza powierzchnię Polski.

Choroba Minamata

Dwudziestego pierwszego kwietnia 1956 roku, do szpitala w Minamata w Japonii trafiła pięcioletnia dziewczynka z drgawkami i zaburzeniami chodzenia. W kolejnych dniach pojawiły się dzieci i dorośli z podobnymi objawami. Nikt nie był w stanie określić przyczyny tych zaburzeń. Ludzie zaczęli umierać.

Dwudziestego pierwszego kwietnia 1956 roku, do szpitala w Minamata w Japonii trafiła pięcioletnia dziewczynka z drgawkami i zaburzeniami chodzenia. W kolejnych dniach pojawiły się dzieci i dorośli z podobnymi objawami. Nikt nie był w stanie określić przyczyny tych zaburzeń. Ludzie zaczęli umierać.

Zespół naukowców wezwany na miejsce odkrył, że przypadłość ta dotknęła także koty, oraz morskie ptaki, co skierowało uwagę na ryby, wspólne źródło pokarmu dla wszystkich istot dotkniętych tajemniczą chorobą nazwaną Minamata disease. Podejrzenie padło na zanieczyszczenie wody, jednak dopiero w 1962 roku znalazł się winowajca – rtęć.

Rtęć jest pierwiastkiem, który naturalnie występuje w przyrodzie. Uwalniana jest w procesach wulkanicznych zarówno do atmosfery jak i bezpośrednio do wody np. z kominów hydrotermalnych i gejzerów. Ze względu na swoją lotność przenosi się na znaczne odległości z prądami powietrznymi, a rozpuszczalność jej związków w wodzie skutkuje powszechnością w oceanach. Naturalny poziom emisji rzędu 5 tys. ton uzupełniany jest 2 tys. ton uwalnianymi co roku do środowiska dzięki działalności człowieka, głównie za sprawą przemysłu wydobywczego i procesów oczyszczania metali. Może wydawać się uspakajające, że wydobycie złota i metali nieżelaznych odbywa się tak daleko od nas, bo toksyczny metal ulega solidnemu rozproszeniu. Jednak blisko 700 ton rtęci rocznie uwalnianych jest w wyniku spalania węgla, rafinacji ropy oraz produkcji cementu. Wdychanie metalicznej rtęci lub jej tlenków nie należy do najzdrowszych, lecz problem narasta gdy rtęć wraz z deszczem trafi na ziemię, gdzie wchłonie ją np. sałata, lub spłynie wraz z wodą do oceanów.

Stopień szkodliwości rtęci zależy od formy chemicznej w jakiej występuje. Najbardziej szkodliwym, a zarazem najlepiej przyswajalnym związkiem rtęci jest metylortęć. Poziom toksyczności dla osoby dorosłej (70kg) określa się na 5 miligramów (mg); dawka śmiertelna wynosi od 150 do 300 mg.* Metylortęć jest usuwana przez wątrobę z żółcią i odkłada się we włosach, a półokres jej trwania** w organizmie wynosi 70 dni. Na nieszczęście metylortęć powstaje z innych form rtęci w procesach metabolicznych mikroorganizmów, które zasiedlają wody i glebę. W ten sposób dostaje się do łańcucha troficznego i powoli gromadzi się w ciałach kolejnych zjadaczy. W tym miejscu nie zaszkodzi wprowadzić dwa terminy: bioakumulacja – to zjawisko gromadzenia się określonych substancji w organizmach, oraz biomagnifikacja – gromadzenie się tych substancji na kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego.

Minamata biomagnifikacja BBC co uk Karimi R 2012.
Ilustracja zjawiska biomagnifikacji metylortęci. Dane z pracy Karimi i inni 2012; ilustracja pochodzi z serwisu BBC

Średni poziom rtęci w morzach i oceanach wynosi 0,3 nanograma (ng)/kg (0,3g na 1000 ton) i waha się od 0,5ng/kg w Morzu Śródziemnym (okresowo u wybrzeży Chin jest 1,9ng/kg!)  do 0,16ng/kg w Oceanie Arktycznym. Jednak biomagnifikacja sprawia, że stężenie rtęci w mięsie ryb może być nawet milion razy wyższe niż w wodzie, a 95 – 100% rtęci w rybach występuje pod postacią metylortęci. Najbardziej niebezpieczne jest mięso drapieżników ze szczytu łańcucha pokarmowego, takich jak tuńczyki, rekiny i mieczniki, ale wiele innych drapieżnych gatunków może zawierać wysoki poziom rtęci. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zatwierdził bezpieczny poziom spożycia metylortęci w ilości 1,6 mikrograma (μg) na 1 kg masy ciała w ciągu tygodnia, z zastrzeżeniem, że takie spożycie nie powinno utrzymywać się przez dłuższy czas (chodzi o termin „tymczasowe tolerowane tygodniowe pobranie”). Średnia zawartość rtęci w jadalnych częściach produktów rybołówstwa nie może przekraczać 500 μg/kg świeżej masy. Określono odstępstwo od tej reguły dla ryb takich jak np. miecznik, halibut, szczupak, grenadier, rekin, tuńczyk i miętus, które mogą legalnie zawierać dwukrotnie większą koncentrację rtęci. Odnosząc to do poziomu toksyczności – ktoś kto zje 5kg miecznika w ciągu 10 tygodni ma kilka procent szans na odczuwanie mrowienia ze względu na to że metylortęć wpływa na układ nerwowy, ale kilogram takiej ryby zjadany tygodniowo przez kilka miesięcy, będzie stanowić poważne ryzyko dla zdrowia.

Wróćmy teraz do Japonii i lat 50 ubiegłego wieku. Continue reading “Choroba Minamata”

Młody odkrywca

Nauka obywatelska to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, a także forma edukacji naukowej, forma współpracy w badaniach naukowych oraz ruch społeczny. Czasami okazuje się bardzo spontaniczny, jak w tym przypadku.

Pewien dziesięcioletni chłopiec w 2014 roku podczas wycieczki zwiedzał siedemnastowieczny klasztor La Candelaria w centralnej Kolumbii. Nie wiadomo jak bardzo zafascynował go zabytek sakralny, ale patrząc pod nogi chłopiec zwrócił baczną uwagę na jeden z kamieni posadzki. Na wygładzonej powierzchni widniał kształt skamieniałej ryby. Rio Santiago Dolmetsch, bo tak się ten chłopiec nazywa, sfotografował skamieniałość i po powrocie do domu pokazał zdjęcie w lokalnym muzeum paleontologicznym. Pracownicy muzeum nie byli w stanie sklasyfikować znaleziska, więc skontaktowali się z uniwersytetem w Bogocie. Wizja lokalna w klasztorze wywołała u nich ekscytację i w niedługim czasie, z poszanowaniem zabytkowego budynku, wydobyto ten fragment posadzki i rozpoczęto badania, do których zaproszono paleontologów z Panamy i Kanady do wspólnego rozwiązani tej zagadki. Okazało się, że znaleziona skamieniałość charakteryzuje się zestawem niezwykłych cech, które nadają jej wyjątkowy status. Identyfikacja nieodległego kamieniołomu pozwoliła na datowanie znaleziska na 90 mln lat, a wnikliwe badania doprowadziły do opisania nowego gatunku Candelarhynchus padillai, pierwszego jak dotąd przedstawiciela Skrzelokształtnych w Ameryce południowej. A Rio Santiago Dolmetsch doczekał się podziękowań w publikacji naukowej.

 

skamieniałość Candelarhynchus padillai
Skamieniałość Candelarhynchus padillai znaleziona przez chłopca. Zdjęcie pochodzi z publikacji w Journal of Systematic Palaeontology. © O. Vernygora

 

Źródło:

Vernygora O. i inni: A new Cretaceous dercetid fish (Neoteleostei:

Aulopiformes) from the Turonian of Colombia; Journal of Systematic Palaeontology, 2017

https://phys.org/news/2018-02-ten-year-old-boy-paleontologists-ancient-fish.html

W nagłówku zdjęcie rekonstrukcji okazu. © O. Vernygora

Wyjście z wody

Jeśli pytać o przełomowe osiągnięcia ewolucji, można spodziewać się licznych odpowiedzi wskazujących na wyjście kręgowców na ląd. Rzecz jasna trudno ustalić gradację w grupie przełomów takich jak fotosynteza, tkanki czy oko, ale skoro jesteśmy lądowymi kręgowcami, a blog jest o rybach, to notka na ten temat wydaje się całkiem na miejscu w dniu urodzin Darwina.

Parcie na ląd jest ogromne. Nawet dziś, gdy wszystkie tereny lądowe są zasiedlone przez kręgowce, możemy doliczyć się 130 gatunków ryb, które nie najgorzej radzą sobie poza wodą; od węgorza i poskoczka mułowego, przez sumy i babki wspinające się po skałach,  po znanego Wam strumieniaka i łaźca, który migruje przez Indonezję na piechotę. Tylko na podstawie systematyki można wysnuć wniosek, że radzenie sobie na lądzie stało się ewolucyjną strategią co najmniej 33 razy, bo w tylu rodzinach obserwuje się dziś ryby wychodzące na ląd.

Stan obecnej wiedzy jest taki, że wszystkie lądowe kręgowce pochodzą od jednej grupy ryb mięśniopłetwych (dawniej: trzonopłetwych), na co wskazuje specyficzna budowa ich płetw. To im zawdzięczamy, uda, łokcie, pięty oraz pięciopalczaste dłonie i stopy. Swoją drogą, ta uparta pięciopalczastość stanowiła bardzo ciekawe zagadnienie dla biologów. Bo patrząc na wyjątki czteropalczaste, trój-, czy jednopalczaste – zawsze odkrywano, że powstaje pięć zawiązków i część z nich ulega redukcji. Podobnie szósty palec u pandy i niektórych żab nie rozwija się jak szanujący się zawiązek palca, tylko jest zmodyfikowaną częścią nadgarstka, a w jego rozwoju gra inna orkiestra genowa niż w przypadku palców właściwych. Z kolei dodatkowe palce, które przytrafiają się praktycznie każdemu gatunkowi czworonogów, w tym ludziom, stanowią patologiczne i często niekompletne powielenie podstawowego motywu rozwoju kończyny. Swoją drogą, fakt że liczba palców jest taka a nie inna stanowi przykład ewolucyjnego przypadku, bowiem pośród ryb kostnoszkieletowych, obserwuje się wielką różnorodność planów budowy płetw. Równie dobrze mogliśmy wszyscy mieć po 3 lub 8 palców*. Ale przyjrzyjmy się jeszcze tym pierwszym krokom, jakie nasz rybi przodek postawił na lądzie. Na pewno zdarzały się też skoki z odbijaniem się ogonem od podłoża, jakie mogliście zobaczyć w wykonaniu strumieniaka, ale kluczową okazała się motoryka wykorzystująca nowatorską budowę płetw.

fins2 eastern universiter of kentucky
Porównanie płetwy piersiowej okonia, ryby dwudysznej i wymarłej ryby mięśniopłetwej. Materiały edukacyjne Eastern Kentucky University

Umiejętność kroczenia ma czterech kończynach wydaje nam się oczywista, ale oprócz kości i mięśni wymaga specyficznego okablowania i schematu impulsów nerwowych pozwalających na stosowne ruchy. W ubiegłym tygodniu w czasopiśmie Cell ukazała się publikacja opisująca funkcjonowanie systemu nerwowego Leucoraja erinacea ryby z rodziny płaszczek, u których obserwuje się ruchy ciała przywodzące na myśl kroczenie.

Raja erinacea Jeff Rotman naturepl com
Leucoraja erinacea © Jeff Rotman

Okazało się, że architektura układu nerwowego tych ryb, jak również genowa orkiestra zawiadująca jej powstawanie, są jednakowe u tych chrzęstnoszkieletowych ryb i naziemnych kręgowców, w tym ludzi. Ostatni wspólny przodek tych chrzęstnoszkieletowych ryb i czworonogów żył około 420mln lat temu, co oznacza, że ten model ruchu czekał na swoją wielką chwilę przynajmniej 20 mln lat.

Raja erinacea
Sekwencja z oryginalnej publikacji w Cell; © Jung, Baek, Dasen et al.

Ewolucja działa inaczej niż ludzkie wyobrażenie o projekcie. Każdy żywy organizm jest składanką rozmaitych wynalazków, które powstały przy okazjach nie mających zbyt wiele wspólnego z produktem finalnym. Szkliwo zębowe powstało jako substancja utwardzająca łuski jakieś 100mln lat przed „wielkim krokiem” ryb trzonopłetwych. Bywa i tak, że pewne zaszłości wydają się absurdalne, jak nerw błędny, który u ryb odgrywa rolę w regulacji rytmu serca i motoryki oddechowej. Jego prawa gałąź** przechodzi pod tętnicą podobojczykową, a lewa pod aortą – i wracają do szyi, gdzie obsługują górną część gardła. Dzięki tej pętli u żyrafy długość tego nerwu wynosi ponad 4 metry.

Czy Darwin, nie mający pojęcia o naturze dziedziczenia i złożoności procesów rozwojowych, przeczuwał jaką piękną układankę opisał w dziele swojego życia?

 

* Było blisko, bo jedne z pierwszych czworonogów, Acanthostega miały po osiem palców.

** Chodzi o nerw krtaniowy wsteczny, który jest odgałęzieniem nerwu błędnego.

 

Źródełka:

Hinchliffe J.R: Evolutionary developmental biology of the tetrapod limb; Development; 1994

Jung H. i inni: The Ancient Origins of Neural Substrates for Land Walking; Cell 2018

King H.M. i inni: Behavioral evidence for the evolution of walking and bounding before terrestriality in sarcopterygian fishes; Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America; 2011

Niedźwiedzki G. i inni: Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland; Nature 2010

Ord T.J. i Cooke G.M.:  Repeated evolution of amphibious behavior in fish and its implications for the colonization of novel environments; Evolution 2016

Qu Q. i inni: New genomic and fossil data illuminate the origin of enamel; nature 2015

Comparative Vertebraye Anatomy; lecture notes; Eastern Kentucky University – materiały edukacyjne.

Zdjęcie w nagłówku przedstawia popularną naklejkę i pochodzi z domeny publicznej.