Zdolności matematyczne

To, że ryby potrafią oszacować i porównywać liczbę elementów, nie jest niespodzianką. Zagadkę stanowi ta umiejętność zaobserwowana u ryb nie posługujących się wzrokiem. Przeczytajcie:

Ślepą rybę jaskiniową Phreatichthys andruzzii można nauczyć identyfikowania większego zbioru patyków.